Projekt

Selsfors Kraftstation

I Selsfors kraftstation utförde vi kärnborrning för en så kallad ”ubåtslucka” (manskapslucka ner till snäckan). Valvet mätte hela 1,7 meters tjocklek och betongblocket som lyftes ut vägde ca 10 ton. Vi kärnborrade för nya kabeldragningar, väggsågade nya dörrar & golvsågade nya lyftschakt.

Kund

Skanska Direkt, Skellefteå Kraft, One Nordic