Projekt

Krångfors Kraftstation

I Krångfors kraftstation har vi dom senaste åren utfört väggsågning av nya dörrar, hammarborrning av förtagningshål, kärnborrning för nya kabel & rördragningar mm.

Kund

Skellefteå Kraft, Peab, Skanska Sverige, Skanska Direkt