Projekt

Grytfors Kraftstation

Här utförde vi kärnborrning för ny kabel & rördragningar, väggsågade dörrar samt att vi sågade bort taket på huset ovan för luckan mm.

Kund

Contractor, Skellefteå Kraft