Projekt

Bruksfors kraftstation

Hammarborrning för förtagningshål ca 850 st strl 40mm/borrdjup 300mm. Vi utförde även diverse väggsågningar, kärnborrning & robotbilning.

Kund

Skanska Direkt